Beleid/ Reglementen 2019-2020

Ie

 Iedere bezoeker, die gebruik maakt van de accommodatie, wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement en is verplicht zicht daaraan te houden. Zwemschool De Piranha behoudt zich het recht om regelement te wijzigen.

 

 1. Deelnemen aan zwemlessen bij Zwemschool De Piranha geschiedt op eigen risico.

 2. De zwemschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen of buiten de zwemzaal.

 3. Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken. Het is verboden om voor de deur te parkeren. Dit in verband met het calamiteitenplan.

 4. Het dragen van wegwerp overschoenen binnen de zwemzaal is verplicht. Deze liggen in de bak aan de buitenkant bij de deur van de kleedkamers. Bij weggaan deze weer in de bak terugleggen of weggooien indien deze kapot is.

 5. De toegangsdeur van/bij de kleedkamers dient ten allen tijden gesloten te zijn. Om binnen te komen kunt u op de bel drukken. Dit uit veiligheid voor zowel de leerlingen en de cliënten die begeleidend wonen.

 6. Voordat de zwemzaal betreden wordt, dient er altijd minimaal één zweminstructeur binnen aanwezig te zijn.

 7. De kinderen mogen alleen op het signaal van de zweminstructeur in het zwembad.

 8. Kinderen zonder een zwemdiploma zijn verplicht om een zwemkurkje om te doen voordat ze in het water gaan. Ouders dienen hun eigen kind te helpen om een zwemkurkje om te doen.

 9. Met uitzondering van de kijklessen dient er om veiligheidsredenen altijd één ouder/verzorger tijdens de lessen in de zwemzaal aanwezig te zijn.

 10. Bij aankomst vanaf 10 minuten na starttijd van de les is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de les.

 11. Het dragen van schone en veilige zwemkleding tijdens de zwemlessen en afzwemmen is verplicht.

 12. Leerlingen wordt verzocht tijdens de les haren gebonden te dragen of een badmuts te dragen bij lang haar.

 13. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden en wordt per de 1ste van de maand (volgend op de dag van ontvangst van te opzeggen). Het lidmaatschap dient per mail: info@zwemschooldepiranha.nl te worden opgezegd.

 14. Na een proefles dient u binnen 7 dagen per mail aan te geven of u de zwemlessen voortzet of niet en zullen deze kosten in rekening gebracht worden. Doet u dit niet, dan worden de lessen geïncasseerd en houden wij ons aan de 2 maanden opzegtermijn.

 15. Afwezigheid dient minimaal 24 uur voor aanvang van de les per mail te zijn doorgegeven. Bij tijdig afmelden is het enkel mogelijk binnen 4 weken de les in te halen. Dit valt onder eigen verantwoordelijkheid. Het is dus niet mogelijk om het lesgeld in mindering te brengen.

 16. Zowel voor het inschrijven als het afzwemmen betaalt u een contributie á €17,- per kind. Deze kosten zullen bij de desbetreffende maandfactuur in rekening gebracht worden.

 17. Bij besmettelijke ziektes zoals krentenbaard, waterpokken etc. dient u dit te melden bij de zwemschool en mag er niet gezwommen worden.

 18. Opruimen eigen voorwerpen is verplicht.

 19. Zwemschool De Piranha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of vernieling van eigendommen van zijn leden. De gevonden voorwerpen worden max. 4 weken bewaard. Daarna worden deze weggegooid.

 20. Schade aan de ruimte, interieur of zwemmaterialen wordt bij de ouders/verzorgers van het lid in rekening gebracht.

 21. Aanwezige wordt gevraagd zich tijdens de les afzijdig te houden en niet rondom het zwembad te lopen.

 22. Bellen naast het zwembad is niet toegestaan.

 23. Foto’s maken of filmen tijdens de zwemles(sen) is niet toegestaan, mits er toestemming bij de zweminstructeur is gevraagd.

 24. Het is toegestaan om tijdens het afzwemmen uw eigen kind te fotograferen en/of filmen, mits andere kinderen niet in beeld komen. Dit in verband met de wet op privacy.

 25. Indien u gebruik maakt van koffie of thee, dit graag na afloop deponeren in de afvalbak.

 26. Het gebruik van alcohol en roken binnen het gebouw of bij de hoofdingang is niet toegestaan. Ook niet in de hal.

 27. Gedurende de kijklessen (zie agenda op: www.zwemschooldepiranha.nl) mogen de ouders/verzorgers in de zwemzaal blijven kijken.

 28. Mededelingen/uitingen over de lessen kunnen na afloop van de les besproken worden. Dit is niet toegestaan tijdens de les.

 29. Het is niet toegestaan andere leden of bezoekers lastig te vallen.

 30. Huisdieren in de zwemzaal zijn niet toegestaan.

 31. Afzeggen Turboweek, minimaal 1 week vooraf doorgeven. Buiten dit termijn zal het volledig bedrag in rekening worden gebracht. Dit in verband met de gelimiteerde beschikbaarheid van de plaatsen.

 32. Bij aanmelding afzwemmen, dient u voor de afzwemdatum per mail aan te geven of u de zwemlessen voortzet of niet.

 33. Bij afwezigheid zonder op tijd afmelden tijdens het afzwemmen, betaal je opnieuw €17,- afzwemkosten.

 34. Opgegeven gegevens worden gebruikt voor op de zwemdiploma’s. Bij verkeerd verstrekte gegevens is de zwemschool niet verantwoordelijk voor daarbij behorende kosten. Deze zullen aan u worden doorbelast.

 35. Tijdens afzwemmen, mogen max. 6 bezoekers per leerling meekomen.

 36. Ouder(s)/verzorger(s) dient minimaal 5 minuten voor afloop van de les aanwezig. Dit om enige ontwikkelingen met zweminstructeur te bespreken. Het is niet wenslijk om kinderen na de les in het zwembad achter te laten.

 37. Aanwezige mogen het kantoor zonder toestemming niet betreden.

Tel      :  06-44050576
e-mail:  info@zwemschooldepiranha.nl
KVK  :  68436726
BTW :  NL466395747B01
IBAN :  NL23 INGB 0007980863
 
 
Adres: Hartenkoning 7 
6816 TK Arnhem  
(Siza s' Koonings Jaght)