Beleid 2020

Welkom bij Zwemschool De Piranha. Om ervoor te zorgen dat u en andere bezoekers de tijd hier prettig kunnen doorbrengen, wordt u geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit beleid en zich hieraan te houden. Daarnaast behoudt Zwemschool De Piranha zich het recht om het beleid te wijzigen.

1. Deelname zwemles

 1. Deelnemen aan de zwemlessen en alle (sport)activiteiten daarbuiten om bij Zwemschool De Piranha is geschiedt op eigen risico.

 2. De zwemschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen of buiten de zwemzaal.

 3. Deelname aan de zwemlessen kan vanaf 3 jaar en ouder. Echter wordt er tijdens de voorzwemles gekeken naar; de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele aspect van het kind.

 4. Het gebruik van alle lesmaterialen is bij de contributie voor de zwemlessen inbegrepen. Zie artikel 5 voor de prijzen voor onze diensten.

 5. Tijdens het spelen (na de zwemles) dienen alle kinderen in het ondiepe gedeelte te spelen, mits zij in bezit zijn van zwemdiploma-A-B of C.

2. Voorzwem-les

 1. Deelnemen aan een voorzwem-les is niet gratis, mits Zwemschool De Piranha een actie ‘gratis voorzwem-les’ heeft.

 2. Na een voorzwem-les wordt u geacht binnen 7 dagen per mail (zie artikel 26 voor de email-adres) aan te geven of u de zwemlessen bij Zwemschool De Piranha voortzet of niet.

 3. Bij geen bericht wordt deze plek aan een ander (kind) vergeven.

 4. Wenst u alsnog wel deel te nemen, maar heeft u na 7 dagen gereageerd, dan komt u weer opnieuw op de wachtlijst te staan.

 5. Kiest u na de voorzwem-les ervoor om de zwemlessen voort te zetten en heeft u dit ons per mail per mail bevestigd, dan dient u alvorens de eerstvolgende zwemles éénmalig de inschrijfcontributie  á € 19,- per persoon naar onze bankrekening te hebben voldaan (zie artikel 28 voor de bankrekening).

 6. De factuur voor de resterende zwemlessen van die maand (bijvoorbeeld: januari)  wordt rond 26 januari geïncasseerd met de contributie voor de zwemlessen van de daaropvolgende maand (dus in dit geval, de maand februari).

 7. Indien u binnen 7 dagen besluit de zwemlessen niet voort te zetten, ontvangt u éénmalig een factuur á € 10,75 voor de voorzwem-les, die u binnen 14 dagen op onze bankrekening dient overgemaakt te hebben.

3. Van Zwemschool overstappen

 1. Uw kind zwemt bij een andere zwemschool en mogelijk wilt u overstappen. U kunt dan een voorzwem-les inplannen, zodat we een advies kunnen geven en bepalen op welk  niveau uw kind zwemt.

 2. Voor deze ‘voorzwem-les’ betaalt u € 10,75 per persoon. 

4. Inschrijfcontributie

 1. De inschrijfcontributie bedraagt € 19,- per persoon en kunt u op onderstaande bankrekening (zie artikel 28) overmaken.

 2. De inschrijfcontributie dient u alvorens de eerstvolgende zwemles aan ons overgemaakt hebben.

5. Prijzen diensten

 1. De tarieven voor onze diensten per les zien er als volgt uit:

 • Reguliere zwemles: € 10,75 (maandelijks automatisch incasso).

 • Reguliere zwemles voor Gelrepashouders: € 6,- (maandelijks automatisch incasso).

 • Speciale zwemles: € 16,75 (maandelijks automatisch incasso).

 • Speciale zwemles voor Gelrepashouders: € 9,- (maandelijks automatisch incasso).

 • Privé zwemles, 5-rittenkaart: € 225,- (dient u zelf vóór aanvang van de eerste les overgemaakt te hebben).

 • Privé zwemles, 10-rittenkaart: € 427,50 (inclusief 5 % korting, dient u zelf vóór aanvang van de eerste les overgemaakt te hebben).

 • Turboles: € 28,- (dient u zelf zijn binnen 14 dagen van tevoren overgemaakt te hebben).

 • Éénmalig inschrijfcontributie: € 19,- (dient u zelf binnen 5 dagen na de eerste les overgemaakt te hebben).

 • Éénmalig afzwemcontributie: € 19,- (dient u zelf binnen 14 dagen na uitnodiging afzwemmen overgemaakt te hebben).

6. Facturatie

 

 1. Met ingang van 01-01-2020 betaalt ieder lid de zwemlessen die vooraf door ons zijn ingepland. Met andere woorden de feest- en vakantiedagen of door ons geannuleerde lessen worden niet meegerekend.

 2. Voorbeeld onderbouwing facturatie vakantiemaand: Indien er een vakantieweek in de maand valt wordt er niet het volledige bedrag gefactureerd, maar enkel de werkelijke weken dat er les is gegeven.

 3. Neem als voorbeeld de maand februari 2020, die bestaat uit 5 zaterdagen (1,8, 15, 22 en 29). Indien er de laatste week (29 februari) geen les is in verband met de voorjaarsvakantie rekenen we dan 4 weken, bij een reguliere les is dat dan € 53,75 (5 weken) – € 10,75 (1 week) = € 43,-.

 4. Facturatie na lesuitval: Indien er door Zwemschool De Piranha een les wordt geannuleerd zal op dezelfde wijze als de vakantieperiodes worden gefactureerd en zal deze les in mindering worden gebracht.

 5. Bij afwezigheid moet er wel voor de zwemles betaald worden.

7. Automatisch incasseren

 1. De maandelijkse contributie voor de zwemlessen wordt per ingang van 01-01-2020

      in de maand daarvoor rond de 26e afgeschreven worden.

 1. De automatische incasso wordt van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven.

 2. Bij een mislukte incassering dient u het bedrag zelf binnen 7 dagen op onze bankrekening (zie artikel 28) over te maken. Hier zult u een 1e herinneringsfactuur van ons ontvangen.

 3. Betaalt u de factuur binnen 7 dagen niet, ontvangt u een 2e herinneringsfactuur waarin u weer wordt gevraagd om de factuur binnen 7 dagen te betalen na ontvangst van de mail.

 4. Een 3e herinneringsfactuur betekent dat u de eerste 14 dagen te laat bent met betalen en zal u een laatste herinnering van 7 dagen ontvangen met daarin aangegeven dat de incassokosten voor eigen rekening zijn.

 5. De incassokosten bedragen € 40,- exclusief het factuurbedrag en 2% consumentenrente.

 6. Deelname aan de zwemlessen is na een 3e aanmaning ook niet meer mogelijk, mits de factuur binnen 21 dagen na verzending van de mail betaald is.

8. Lestijden

 1. De lestijden per zwemles zien er als volgt uit:

 • Reguliere zwemles: 45 minuten (inclusief 5 minuten speeltijd).

 • Speciale zwemles: 30 minuten (inclusief 5 minuten speeltijd).

 • Privé zwemles: 30 minuten (inclusief 5 minuten speeltijd).

9. Grootte van de groepen

 1. Grootte van de groepen:

 • Reguliere zwemles: maximaal 9 personen.

 • Speciale zwemles: maximaal 4 personen.

 • Privé zwemles: maximaal 1 persoon (1:1).

10. Privé 5 of 10-rittenkaart

 1. Bij aanschaf van een 5 of 10-rittenkaart dient u zelf in één keer, voorafgaand aan de eerste les, de contributie op de bankrekening (zie artikel 28) over te maken.

 2. Voor alle tarieven voor de 5 of 10-rittenkaart zie artikel 5.

11. Ziektes

 1. Bij besmettelijke ziektes zoals; krentenbaard, waterpokken of ontstoken ogen et cetera wordt u geacht dit per mail te melden. In overleg bepalen we of het verstandig is om te zwemmen of niet.

 2. Bij irritaties aan de ogen mag een kind enkel door middel van een verwijsbrief van de huisarts met duikbril zwemmen.

 3. Bij de inschrijving wordt u geacht, indien nodig, aan te geven of uw kind een gezondheidsafwijking heeft waar we als zwemschool mee rekening kan houden.

12. Afwezigheid

 1. Bij afwezigheid dient u bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang van de zwemles per mail aan ons door te geven.

 2. Indien uw kind om wat voor reden dan ook verhinderd is, wordt deze les niet in mindering gebracht.

13. Turboles

 1. Afzeggen Turboweek, dient u binnen 7 dagen vooraf door te geven.

 2. Buiten dit termijn om worden de kosten voor de Turboweek geheel doorberekend. Dit in verband met de gelimiteerde beschikbaarheid van de plaatsen.

 3. De contributie voor de Turboweek betaalt u binnen 14 dagen en kunt u zelf  op onze bankrekening overmaken.

 4. Deelname aan een Turboweek voor een externe (géén lid) kan. U betaalt dan éénmalig € 19,- inschrijfcontributie exclusief de contributie voor de Turboweek zelf.

 5. De contributie voor de Turboweek staat geheel los van de maandelijkse contributie voor de Reguliere,- Speciale,- of Privé zwemlessen.

 6. Deelname aan een Turboweek dient volledig afgenomen te worden. Één dag afnemen is niet mogelijk.

 7. De totale prijs voor een Turboweek is afhankelijk van het aantal lessen die in de week door ons zijn ingepland.

14. Gelrepas

 1. Zwemmen met een Gelrepas is bij Zwemschool De Piranha mogelijk.

 2. Een Gelrepashouder zwemt met een maximumbedrag van € 225,- per jaar exclusief de eigen contributie per zwemles.

 3. Zie artikel 5 voor eigen contributie per zwemles.

 4. Een Gelrepashouder dient eigen bijdrage voor de inschrijfcontributie á € 19,- en afzwemcontributie á € 19,- te betalen.

15. Feest- en vakantiedagen

 1. Tijdens door ons aangegeven feest- en vakantiedagen zijn er geen zwemlessen.  Met andere woorden de feest- en vakantiedagen of door ons geannuleerde lessen worden niet meegerekend.

 2. Zie website: www.zwemschooldepiranha.nl kopje> agenda voor alle feest- en vakantiedagen.

16. Kijkles

 1. Iedere laatste week van de maand vindt er een kijkles plaats.

 2. Tijdens de kijkles mogen er maximaal 3 ouders/verzorgers inclusief broer of zus gedurende de zwemles in het zwembad aanwezig zijn.

 3. Tijdens de kijkles wordt met alle ouders/verzorgers tijdens de laatste 10 minuten voor afloop van de zwemles de voortgang van het kind besproken.

 4. Bij een onderbroken maand is de laatste week de maand een kijkles.

 5. Houdt er rekening mee dat een kind tijdens de kijkles anders kan presteren.

17. Beoordeelles

 1. Iedere eerste week van de maand vindt er een beoordeelles plaats.

 2. Tijdens de beoordeelles ontvangen alle kinderen een rapport mee naar huis.

 3. In het rapport kunnen de kinderen stickers verdienen. Dit werkt héél motiverend bij het kind.

 4. In het rapport staan alle criteria waaraan het kind moet voldoen.

 5. Enkel bij een vol rapport kan het kind afzwemmen.

18. Inhaalmoment

 1. Zwemschool De Piranha biedt als extra service één inhaalmoment in de maand.

 2. Het inhaalmoment wordt ingezet om bijvoorbeeld een gemiste zwemles in te halen.

 3. Het inhaalmoment is geheel gratis en vindt enkel plaats op een vrijdag tussen

      17:30 - 18:15 uur.

 1. Deelname aan het inhaalmoment dient uiterlijk 1 week vooraf aan de inhaalles per mail (info@zwemschooldepiranha.nl) te zijn doorgegeven.

 2. U ontvangt binnen 48 uur (oftewel 3 dagen) een reactie van ons of de door u ingeplande inhaalles wél of niet door kan gaan.

 3. Regels voor het inhaalmoment zijn: vol = vol, de eerste 9 kinderen die zich hebben aangemeld hebben voorrang.

 4. Bij een volle groep (maximaal 9 kinderen) dient u uw kind voor het eerstvolgende inhaalmoment opnieuw aan te melden.

 5. Bij afwezigheid tijdens het inhaalmoment dient u uw kind uiterlijk 24 uur voor aanvang van het inhaalmoment per mail af te melden. Dit in verband met gelimiteerde beschikbaarheid van de plaatsen.

 6. Voor de ingeplande inhaalmomenten, zie www.zwemschooldepiranha.nl kopje> agenda.

19. Activiteiten

 1. Gedurende het jaar worden enkele activiteiten binnen de Zwemschool De Piranha georganiseerd. Bijvoorbeeld: Sinterklaasviering, Kerstdiner of een Opendag.

 2. Deelnemen aan één van de bovengenoemde activiteiten is geheel gratis en vrijblijvend, mits er een kleine bijdrage van maximaal € 5,- per kind wordt gevraagd.

 3. Bij een kleine bijdrage zal dit binnen 31 dagen van te voren met alle ouder(s)/verzorger(s) worden gecommuniceerd.

20. Vermissing en/of vernieling

 1. Zwemschool De Piranha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of vernieling van eigendommen van zijn leden.

 2. De gevonden voorwerpen worden maximaal 6 weken bewaard. Daarna wordt dit aan een goed doel weggegeven.

21. Schade

 1. Schade aan de ruimte, interieur of zwemmaterialen wordt in rekening gebracht.

 2. De prijzen per artikel kunnen verschillen.

22. Aanwezigheid ouder/verzorger

 1. Een ouder(s)/verzorger(s) dient de laatste 5 minuten voor afloop van de les in het zwembad aanwezig te zijn. Dit om de ontwikkelingen van uw kind met u te kunnen bespreken.

 2. Het is niet wenselijk om uw kind(eren) na de les in het zwembad achter te laten. Dit om de afleiding bij de zweminstructeur en de volgende groep te voorkomen.

23. Opzegging

 1. De opzegtermijn bedraagt één maand. Opzeggen dient te geschieden voor het einde van de maand.

 2. Het lidmaatschap kunt u enkel per mail: info@zwemschooldepiranha.nl opzeggen.

 3. Voorbeeld opzegging lidmaatschap: 18 januari besluit u uw lidmaatschap stop te zetten, uiterlijk 31 januari stuurt u ons een mail dat u wilt stoppen. Uw lidmaatschaap wordt per 1 maart stopgezet.

24. Afzwemmen

 1. Zwemschool De Piranha biedt 4 keer per jaar een afzwemmoment.

 2. De afzwemmomenten vinden enkel plaats om de 3 maanden.

 3. Na ieder afzwemmoment kan de zwemtijd en zwemdag van uw kind(eren) wijzigingen.

 4. Tijdens het afzwemmen dient het kind alle verplichte zwemkleding bij zich te hebben.

 5. Tijdens het afzwemmen dienen alle kandidaten 15 minuten voor aanvang van de afzwemtijd zich aan te melden.

 6. Bij aanmelding afzwemmen, dient u binnen 14 dagen voor de afzwemdatum per mail aan te geven of u de zwemlessen voortzet of niet.

 7. Indien wij géén mail binnen 14 dagen van u hebben ontvangen zal het abonnement automatisch doorlopen en bent u verbonden aan de opzegtermijn van 1 maand.

 8. Heeft u wel binnen 14 dagen aangegeven dat u wilt stoppen na het bericht dat uw kind mag afzwemmen, dan zal het abonnement per direct worden stopgezet en bent u dus niet meer verbonden aan de 1 maand opzegtermijn.

 9. De afzwemcontributie á € 19,- per persoon dient u uiterlijk 14 dagen voor de afzwemdatum op de onderstaande bankrekening (zie artikel 28) over te maken.

 10. Bij géén betaling voor de afzwemcontributie, kan uw kind(eren) helaas niet deelnemen aan het afzwemmen.

 11. Bent u toch afwezig bij het afzwemmen en heeft u dit niet gemeld dan betaalt u opnieuw € 19,- afzwemcontributie.

 12. Opgegeven gegevens bij de inschrijving worden gebruikt voor op de zwemdiploma’s.

 13. Bij verkeerd verstrekte gegevens is de zwemschool niet verantwoordelijk.

 14. Wenst u wel een nieuw diploma te ontvangen is dit voor uw eigen rekening.

 15. De kosten per zwemdiploma bedragen € 5,-.

 16. Tijdens het afzwemmoment mogen er maximaal 6 bezoekers meekomen, ongeacht of er één of meerdere kinderen in het gezin op dat moment afzwemmen.

 17. Zie www.zwemschooldepiranha.nl > kopje: ‘agenda’ voor alle afzwemmomenten.

25. Kantoor

 1. Aanwezige mogen het kantoor zonder toestemming niet betreden.

26. Communicatie per mail of mobiel

 1. Op alle communicatie via de mail: info@zwemschooldepiranha.nl of mobiel: 06-44050576) wordt binnen 48 uur terug gereageerd.

27. Vakantieperiodes

 1. In de (grote)vakantieperiodes vinden er géén zwemlessen plaats, mits er een Turboweek wordt georganiseerd.

 2. Zie website: www.zwemschooldepiranha.nl > kopje: agenda voor alle vakantieperiodes.

28. Bankrekening Zwemschool De Piranha

 1. De contributies voor alle diensten binnen de Zwemschool De Piranha kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL23 INGB 0007980863 ter name van Zwemschool De Piranha; onder vermelding van de naam (kind) + onderwerp, bijvoorbeeld: ‘Inschrijfcontributie’ et cetera.

Tel:             06-44050576
e-mail:       info@zwemschooldepiranha.nl
KVK:         68436726
BTW- ID:  NL002487827B43
IBAN:        NL23 INGB 0007980863
 
 
Adres: Hartenkoning 7 
6816 TK Arnhem  
(Siza s' Koonings Jaght)