Huishoudelijk reglement 2020

Welkom bij Zwemschool De Piranha. Om ervoor te zorgen dat u en andere bezoekers de tijd hier prettig kunnen doorbrengen, wordt u geacht bekend te zijn met de bepalingen van het reglement en zich hieraan te houden. Daarnaast behoudt Zwemschool De Piranha zich het recht om het reglement te wijzigen.

 1. Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken. Het is verboden om voor de deur te parkeren. Dit in verband met het calamiteitenplan.

 2. Het dragen van blauwe schoenhoesjes binnen de zwemzaal is verplicht. Deze liggen in de bak aan de buitenkant bij de deur van de kleedkamers. Bij weggaan deze graag weer in de bak terugleggen of weggooien indien deze kapot zijn.

 3. De toegangsdeur van/bij de kleedkamers dient ten allen tijden gesloten te zijn. Om binnen te komen kunt u op de bel drukken. Dit uit veiligheid voor zowel de kinderen en de cliënten die begeleidend wonen.

 4. Het is ook niet toegestaan om een blauw schoenhoesje tussen de kleedkamerdeur te plaatsen.

 5. Voordat u de zwemzaal betreedt, moet er altijd minimaal één zweminstructeur binnen aanwezig zijn.

 6. De kinderen mogen enkel op het signaal van de zweminstructeur in het zwembad gaan.

 7. Het is ouders niet toegestaan om commentaar te leveren tijdens de zwemles.

 8. Kinderen zonder een zwemdiploma zijn verplicht om een zwemkurkje om te doen voordat ze in het water gaan.

 9. Ouders dienen hun eigen kind te helpen om een zwemkurkje/kleding om en/of uit te doen.

 10. Met uitzondering van de kijklessen dient er om veiligheidsredenen altijd maximaal 1 ouder/verzorger tijdens de zwemles aanwezig te zijn.

 11. Bij aankomst 10 minuten na starttijd van de les is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de zwemles. Dit om de afleiding bij de zweminstructeur en de groep te voorkomen.

 12. Het dragen van schone en veilige zwemkleding tijdens de zwemles, en dus ook tijdens afzwemmen is verplicht.

 13. Het kind wordt verzocht tijdens de les de haren gebonden of onder een badmuts te dragen bij lang haar.

 14. Opruimen van eigen voorwerpen/kleding is na de zwemles verplicht.

 15. Huisdieren in het zwembad zijn niet toegestaan.

 16. Het kantoor mag u niet zonder toestemming betreden.

 17. De televisie bij de hoofdingang mag niet aan of uitgezet worden zonder toestemming van de zweminstructeur. Bij kapot gaan komen de kosten voor uw eigen rekening te staan.

 18. De stoelen in de hoofdingang mogen niet naar buiten worden gebracht.

 19. Bij verlaten van het zwembad dient u uw (rol)stoel netjes op de dezelfde plek waar u het vandaan heeft gepakt terug te plaatsen.

 20. Aanwezige wordt gevraagd zich tijdens de les afzijdig te houden en niet rondom het zwembad te lopen.

 21. Bellen naast het zwembad is niet toegestaan.

 22. Foto’s maken of filmen tijdens de zwemles(sen) is niet toegestaan, mits er toestemming bij de zweminstructeur is gevraagd.

 23. Het is toegestaan om tijdens het afzwemmen uw eigen kind te fotograferen en/of filmen, mits andere kinderen niet in beeld komen. Dit in verband met de wet op privacy. Zie website: www.zwemschooldepiranha.nl > kopje privacyverklaring.

 24. Indien u gebruik maakt van koffie of thee, dit graag na afloop deponeren in de afvalbak.

 25. Het gebruik van alcohol en roken binnen het gebouw, of bij de hoofdingang en hal is niet toegestaan.

 26. Gedurende de kijklessen, zie de agenda op: www.zwemschooldepiranha.nl mogen alle ouders/verzorgers in het zwembad blijven kijken.

 27. Tijdens de beoordeelles ontvangen alle kinderen een rapport mee naar huis. Deze dient die week erop weer ingeleverd te worden. Zie agenda op: www.zwemschooldepiranha.nl voor alle beoordeelmoment.

 28. Mededelingen/uitingen over de lessen kunnen na afloop van de les besproken worden. Dit is niet toegestaan tijdens de les.

 29. Het is niet toegestaan andere leden of bezoekers lastig te vallen.

Tel:             06-44050576
e-mail:       info@zwemschooldepiranha.nl
KVK:         68436726
BTW- ID:  NL002487827B43
IBAN:        NL23 INGB 0007980863
 
 
Adres: Hartenkoning 7 
6816 TK Arnhem  
(Siza s' Koonings Jaght)